Paulus Reizen, click for home.

Berg en Dalseweg 27
6522 BA Nijmegen
Telefoon 024 381 81 98
info@paulusreizen.nl

hildegard

Assisi, de geboorteplaats van de heiligen Franciscus en Clara, trekt vele pelgrims. Franciscus van Assisi heeft altijd tot de verbeelding gesproken: een jongeman uit een rijke koopmansfamilie die afstand doet van al zijn wereldse bezittingen en zich wijdt aan een leven van armoede, zorg voor de armen en gebed. In de San Francesco in Assisi bevindt zich een prachtige frescocyclus waarin het leven van Franciscus uitgebeeld wordt. In navolging van Franciscus wijdde ook Clara zich ook aan een leven in armoede en stichtte de orde van de Clarissen. We bezoeken plaatsen in en om Assisi waar Franciscus en Clara geleefd en gewerkt hebben of waar ze hun sporen hebben nagelaten. Daarnaast is Assisi een gezellig stadje om in rond te dwalen en te genieten van het Italiaanse leven. In samenwerking met de Franciscaanse Beweging organiseren we een zesdaagse reis naar Assisi van 22 t/m 27 september 2018.

Lees meer...

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)