Paulus Reizen, click for home.

Berg en Dalseweg 27
6522 BA Nijmegen
Telefoon 024 381 81 98
info@paulusreizen.nl

Het is erg belangrijk goed verzekerd op reis te gaan. Niet alleen omdat er voor of tijdens de reis altijd iets onverwachts kan gebeuren, maar ook omdat de hiermee gepaard gaande kosten vaak niet gedekt zijn door bestaande verzekeringen en hoog kunnen oplopen. Denk hierbij aan medische kosten in het buitenland of repatriëring. We raden het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering dan ook sterk aan. Paulus Reizen is agent van Allianz Global Assistance en kan zowel reis- als annuleringsverzekeringen voor (een deel van) de groep afsluiten. Op deze manier weet je zeker dat je tegen een bescheiden bedrag niet voor onaangename verrassingen komt te staan en dat de groep goed verzekerd is.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Reisverzekering voor groepen t/m 9 personen EN alle groepen buiten Europa

De reisverzekering dekt wezenlijke zaken als:
-    hulpverlening
-    telefoonkosten
-    buitengewone kosten
-    bagage (verlies/diefstal/schade)
-    medische kosten
-    ongevallen
-    schade vakantieverblijf
Zo biedt de verzekering niet alleen een dekking voor kosten die worden gemaakt als er iets met de verzekerde of aan het thuisfront van de verzekerde gebeurt, maar regelt zij indien nodig ook de repatriëring van de verzekerde. Indien de verzekerde eerder naar huis moet (bijv. bij overlijden van een naast familielid), dan regelt de verzekeringsmaatschappij de terugvlucht. Enkele dekkingen zijn tegen kostprijs, de meeste zijn gekoppeld aan een maximum.

De premies zijn als volgt:
- Pakket B Europa incl. SOS hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage en Medische kosten à € 1,85 p.p. per dag
- Pakket B Wereld excl. Verenigde Staten van Amerika en Canada incl. SOS hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage en Medische kosten à € 2,75 p.p. per dag
- Pakket B Wereld incl. Verenigde Staten van Amerika en Canada incl. SOS hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage en Medische kosten à € 3,40 p.p. per dag

Genoemde bedragen zijn exclusief poliskosten à € 4,50 en assurantiebelasting.

Download hier de voorwaarden en het dekkingsoverzicht van de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Reisverzekering voor groepen vanaf 10 personen binnen Europa

De Groeps- en schoolreisverzekering is speciaal ontwikkeld voor grotere groepen en geldt uitsluitend voor reizen binnen Europa. De verzekering dekt wezenlijke zaken als:
-  hulpverlening
-  telefoonkosten
-  buitengewone kosten
-  bagage (verlies/diefstal/schade)
-  medische kosten
-  ongevallen
-  schade vakantieverblijf
Zo biedt de verzekering niet alleen een dekking voor kosten die worden gemaakt als er iets met de verzekerde of aan het thuisfront van de verzekerde gebeurt, maar regelt zij indien nodig ook de repatriëring van de verzekerde. Indien de verzekerde eerder naar huis moet (bijv. bij overlijden van een naast familielid), dan regelt de verzekeringsmaatschappij de terugvlucht. Enkele dekkingen zijn tegen kostprijs, de meeste zijn gekoppeld aan een maximum.

Aantal personen    Premie Basis + bagage
                                per groep per dag

10 t/m 20                 € 17,50
t/m 40                      € 30,-
t/m 60                      € 37,-
t/m 80                      € 42,-
t/m 100                    € 46,-
t/m 150                    € 64,-
t/m 200                    € 80,-
t/m 250                    € 90,-
t/m 300                    € 100,-
t/m 350                    € 110,-
t/m 400                    € 120,-

Genoemde premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

Download hier de voorwaarden en het dekkingsoverzicht van de Groeps- en schoolreisverzekering

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering biedt een dekking, indien de verzekerde wegens een ongeval, ziekte of overlijden niet op reis kan. De annuleringskosten worden dan door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Maar ook tijdens de reis speelt de annuleringsverzekering nog een rol: indien een deelnemer de reis onverhoopt moet afbreken, wordt het niet genoten deel van de reis vergoed. 
De premie voor de annuleringsverzekering bedraagt 5,6% van de reissom (excl. poliskosten à € 4,50 en 21% assurantiebelasting).

Download hier de voorwaarden en het dekkingsoverzicht van de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)